Quy định mới về xử phạt hành chính trong hoạt động du lịch

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2019/NĐ-CP “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch”.

Theo đó, từ ngày 1-8 tới đây (Nghị định này có hiệu lực) các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch,khách du lịch cần chú ý thực hiện nghiêm các quy định mới để tránh bị xử phạt.

Cụ thể như, vi phạm quy định chung về kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch (Điều 10): Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi bán không đúng giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ trong cơ sở lưu trú du lịch; Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi không bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo hợp đồng đã giao kết với khách du lịch…

Vi phạm quy định về điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ lưu trú du lịch (Điều 11), phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không có giường hoặc đệm hoặc chiếu hoặc chăn hoặc gối theo quy định; Không có khăn mặt hoặc khăn tắm theo quy định; Không thay bọc đệm hoặc chiếu hoặc bọc chăn hoặc bọc gối khi có khách mới; Không thay khăn mặt hoặc khăn tắm khi có khách mới…

Đối với khách du lịch cũng bị xử phạt nếu vi phạm quy định về nghĩa vụ của mình (Điều 14): Phạt tiền từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện nội quy, quy định của khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch. Phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với hành vi ứng xử không văn minh hoặc không tôn trọng phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa địa phương nơi đến du lịch. Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi gây phương hại đến hình ảnh quốc gia, truyền thống văn hóa dân tộc của Việt Nam…

Báo Bà Rịa -Vũng Tàu