Chính sách

Chính thức có Thông tư Quy định về hoạt động công vụ của lực lượng quản lý thị trường

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 18/2019/TT-BCT về hoạt động công vụ của lực lượng quản lý thị trường nhằm quy định rõ trách nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ.