Cục Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra về an toàn thực phẩm.

Ngày 24/12/2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công thương Trung ương tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra về an toàn thực phẩm tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tham dự Hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công thương Trung ương và toàn bộ công chức của Cục QLTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Tại hội nghị đã được chuyên gia trong lĩnh vực an toàn thực phẩm phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm như: Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết, thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hóa; Nghị định 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm ngành công thương; thương hiệu gắn với quản lý về an toàn thực phẩm và một số quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Cũng tại hội nghị, các học viên được báo cáo viên chia sẽ những kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Thông qua hội nghị này, công chức QLTT được trang bị thêm những kiến thức pháp luật, nghiệp vụ công tác về thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực an toàn thực phẩm./.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu